mazal tekes tipul hebetim mekorot shmot shealot odot

      

והיה כי ישאל בנך מחר לאמור ....

  1. כמה זה עולה לנו ?

בניגוד לנישואים וקבורה, בריתות אינן ממונות על ידי המדינה, ולכן כל תחום ברית המילה הינו פרטי לחלוטין.תעריף התשלום למוהל המומלץ ע"י הרבנות הראשית הוא 1000 ₪ למוהל מוסמך, ו- 1,500 ₪ למוהל מומחה, ואילו רופאים-מוהלים נוהגים לבקש סכום של כ- 2,500-3,500 ₪. במקרה מצוקה, המוהל עשוי לבקש מהורי התינוק לשלם לפי שיקול דעתם.